Oudervereniging stopt, maar activiteiten gaan door

Op 31 december a.s. is het doek gevallen voor de oudervereniging NKO.
Aanleiding is de beëindiging van de overheid­bekostiging van de vier landelijke ouder­organisaties. De beslissing van de staatssecretaris van OC&W is gebaseerd op een mix van ideologie en bezuinigingen. Aanvankelijk zou de bekostiging in zijn geheel stoppen. Maar nu blijft jaarlijks budget beschikbaar voor één nieuwe ouderorganisatie, die begin komend jaar van start gaat als Landelijke Ouderraad (LO-raad).


Wie neemt onze activiteiten over vanaf 1 januari 2014?

Ouderavonden > Vereniging Katholiek Onderwijs
MR- en OR-cursussen > Vereniging Katholiek Onderwijs
Overblijfcursussen > Vereniging Katholiek Onderwijs
Belangenbehartiging > Landelijke Ouderraad
Informeren ouders > Landelijke Ouderraad
Vragen over onderwijs > 5010
Identiteit in het katholiek onderwijs > Stichting NKO
Infonto websites en webapplicaties